31 år i branschen!

”Allti på hogget”

Vi är ett skogsentreprenads företag som utför gallring och slutavverkning. 


Från stubbe till bilväg med moderna och ändamålsenliga maskiner.


Vi utför även maskinflyttningar med maskintrailer (dunderbyggnation)


Företaget finns i Dalsland, Tösse där vi har vårt kontor, verkstad mm.


Vårt verksamhetsområde är Dalsland, Värmland och Bohuslän.

Hans & Roger Rooth

5-768x1024
nn-e1556561811901
mm

Webbproduktion av DATATEMA