Roger Rooth

070-349 11 01

rooger@roothskogsvard.se

Hans Rooth

070-349 11 02

hans@roothskogsvard.se

Vårt kontor finns i:

Hallebol 120

662 98 Tösse

Koordinater:

Daniel Johansson

070-671 89 60

Maskinflyttning med trailer.

RT90 X:6542852, Y: 1315476


WGS84 Lat N 58° 58′ 3″Lon E 12° 35′ 48″

Webbproduktion av DATATEMA