Om företaget

Affärsidé


Att med en modern och miljövänlig maskinpark erbjuda kundanpassad avverkning från stubbe till bilväg med ett högkvalitativt arbete till ett konkurrenskraftigt pris.

Certifiering


Vi är certifierade enligt Svenska PEFC genom SMF Certifiering AB med bevisnr. 1700629#1019. En årlig självkontroll genomförs i företaget. Där ingår bla. Arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy och social policy.


Historia och utveckling


Vi började år 1985 som skogsarbetare och jobbade med det fram till år 1988 då vi investerade i vår första skogsmaskin. Det var en 100 hk Zetor traktor med påbyggd Patukran och processor som vi fällde manuellt till. Fram till nu har företaget utvecklats och har idag 7 skogsmaskiner och 2 trailers.  Vi är 14 anställda förare inklusive oss själva.


Verksamhetsgrenar i företaget


Med våra två trailers flyttar vi våra egna och andras maskiner.


Skogsmaskinerna består av 3 grupper med vardera 1 skördare och 1 skotare. En grupp kör slutavverkning och två grupper kör gallring med beståndsgående skördare. Vi har också kompletterat med en stickvägsgående gallringsskördare.


Våra kunder består av Karlstad Stift och Södra mfl.


Mål


Att skapa en trevlig och utvecklande arbetsplats, tillsammans med våra anställda och kunder. Att varje anställd kan erhålla personlig utveckling och utveckla företagets tjänster efter bästa förmåga.

Utbildning


Vi har genomgått följande kurser


Kultur & fornlämningskurs


 • Metodutveckling, Skördning och skotning
  • Skördar och skotarutbildning
  • Silviakurs-apteringsprislistor
  • Förhandlingskurser

  • Adr utbildning
  • Heta arbeten
  • Gröntkort gallring
  • Guldkort i aptering
  • Skarpövning i skogen, ABC
  • HLR och kost och motion
  • Datautbildning

Webbproduktion av DATATEMA